Stručni seminari:

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin organiziralo je Seminar na temu "Primjena Zakona o prostornom uređenju i gradnji vezano na primjenu novih propisa iz područja zaštite na radu i Zakona o zaštiti na radu". Seminar je održan 08.11.2013. godine u prostorijama Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, Hallerova aleja 7. Predavači na Seminaru bili su Rudolf Kolarić, Darko Klarić, Said Mušanović, Josip Kosovec i Marinka Golubar.

Materijale sa seminara možete preuzeti ovdje.

Powered by CuteNews
Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Nikole Tesle 20, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednik: Velimir Vujec, dipl.ing.građ.