Obrasci i prijavnice:

(doc .doc)
(doc .doc)

Primjer popunjavanja uplatnice za plaćanje članarine:

Članovi koji rade plaćaju 40,00 EUR, a umirovljenici 10,00 EUR. U polje Poziv na broj

treba upisati vlastiti OIB. U polje model 99 ili 00.


Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Nikole Tesle 20, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednik: Velimir Vujec, dipl.ing.građ.