Seminar: Primjena Zakona o prostornom uređenju i gradnji... @ 29.10.2013.

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin organiziralo je Seminar na temu "Primjena Zakona o prostornom uređenju i gradnji vezano na primjenu novih propisa iz područja zaštite na radu i Zakona o zaštiti na radu". Seminar je održan 08.11.2013. godine u prostorijama Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, Hallerova aleja 7. Predavači na Seminaru bili su Rudolf Kolarić, Darko Klarić, Said Mušanović, Josip Kosovec i Marinka Golubar.

Materijale sa seminara možete preuzeti ovdje.


News powered by CuteNews - http://cutephp.com