SKUPŠTINA

Skupština je najviše tijelo upravljanja, a sastoji se od svih članova DGIT-a.

 

PREDSJEDNIŠTVO:

1. CESAR-KELEMEN MARTINA - Predsjednica društva

2. VARGOVIĆ MARTINA - Tajnica društva

3. VUJEC VELIMIR - Blagajnik društva

4. AMADORI MIRNA

5. AMADORI TOMISLAV

6. ČALOPA IGOR

7. DUGANDŽIĆ SILVANA

8. HERJAVEC BOJANA

9. KRALJIĆ ŽARKO

10. LUKMAN BOJAN

11. MATIJAŠKO BILJANA

12. ŠPOLJARIĆ MIROSLAV

13. GEČEK DARKO

14. DULIKRAVIĆ MILISAV

15. HORVAT ĐURKAN DUBRAVKA

  

NADZORNI ODBOR:

1. BISTROVIĆ JAGODA - Predsjednica

2. BOROVEC JOSIP

3. ŠAFRAN EUGEN

  

SUD ČASTI

1. KRAJCER OBADIĆ RAJKA - Predsjednica

2. CESAR DRAGICA

3. PASKA IVAN

   

ODBOR ZA CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE

1. CESAR-KELEMEN MARTINA  - Predsjednica

2. AMADORI MIRNA

3. VARGOVIĆ MARTINA

4. LUKMAN BOJAN

5. VUJEC VELIMIR

 

LIKVIDATOR DRUŠTVA:

1. ANTUN MIŠANOVIĆ

 

 

Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Anina 11, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednica: mr.sc. Martina Cesar-Kelemen dipl.ing.građ.