Datoteke za preuzimanje:

pdf Program održavanja stručnih seminara i skupova 2018. (*)

(*) NAPOMENA: U Programu su navedeni okvirni termini, a o točnim terminima održavanja
seminara i stručnih putovanja obavijest će biti objavljena na Internet stranicama društva,
kao i dostavljena putem e-maila.

pdf Zahtjev za vođenje evidencije o stručnom usavršavanju



Stručni seminari:

Društvo građevinskih ineženjera i tehničara Varaždin organiziralo je Seminar na temu "Kućna kanalizacija, otpadne vode i bolesti, prikupljanje otpadnih voda i lokalni uređaji". Seminar je održan u petak 08.02.2013. u prostorijama Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, Hallerova aleja 7, Varaždin. Predavač na seminaru je bila Prof. Dr. Sc. Božena Tušar, dipl.ing.građ.

Ovo stručno usavršavanje obuhvaća nazočnost izlaganjima prema programu, a u ukupnom trajanju od 6 sati. Nazočnost izlaganjima kao skupu stručnog usavršavanja verificiranog od strane HSGI-a sudionicima je donijelo 6 bodova iz područja ostalo.

Materijale sa seminara možete pruzeti ovdje.

Powered by CuteNews
SYNTEKS d.o.o.
PZC VARAŽDIN d.d.
SINGRA d.o.o.
DATA d.o.o.
MIPCRO d.o.o.
OD POROBIJA I ŠPOLJARIĆ
STJEPAN STRELEC
TRI PROJEKT d.o.o.
Geo-Croatia d.o.o.
Obrt za građevinarstvo Hanžek
Gradski stanovi
PORTAL d.o.o.
Ured ovlinž.građ. Premužić
Aris d.o.o.
Forma d.o.o.
GALDI d.o.o.
Ured ovlinž.građ. Soldo
Darko Detelj
KOCIPER COMPANY
INVEST PROJEKT
Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Anina 11, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednica: mr.sc. Martina Cesar-Kelemen dipl.ing.građ.