Seminar: Kućna kanalizacija, otpadne vode i bolesti... @ 29.01.2013.

Društvo građevinskih ineženjera i tehničara Varaždin organiziralo je Seminar na temu "Kućna kanalizacija, otpadne vode i bolesti, prikupljanje otpadnih voda i lokalni uređaji". Seminar je održan u petak 08.02.2013. u prostorijama Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, Hallerova aleja 7, Varaždin. Predavač na seminaru je bila Prof. Dr. Sc. Božena Tušar, dipl.ing.građ.

Ovo stručno usavršavanje obuhvaća nazočnost izlaganjima prema programu, a u ukupnom trajanju od 6 sati. Nazočnost izlaganjima kao skupu stručnog usavršavanja verificiranog od strane HSGI-a sudionicima je donijelo 6 bodova iz područja ostalo.

Materijale sa seminara možete pruzeti ovdje.


News powered by CuteNews - http://cutephp.com