datum objave: 22.03.2024.|print

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine

2. Izbor radnih tijela Skupštine:

     a) radno predsjedništvo (3 člana)

     b) zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika

     c) verifikacijsko povjerenstvo (3 člana)

3. Pozdravna riječ gostiju

4. Izvješće verifikacijskog povjerenstva

5. Izvješće o radu predsjedništva i stručnog usavršavanja u proteklom razdoblju

6. Financijsko izvješće za 2023. godinu

7. Financijski plan za 2024. godinu

8. Izvješće Nadzornog odbora za 2023. godinu

9. Plan i program rada za 2024. godinu

10. Razno

 

Powered by CuteNews
Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Nikole Tesle 20, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednik: Velimir Vujec, dipl.ing.građ.