Redovna godišnja skupština 2024. @ 22.03.2024.

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine

2. Izbor radnih tijela Skupštine:

     a) radno predsjedništvo (3 člana)

     b) zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika

     c) verifikacijsko povjerenstvo (3 člana)

3. Pozdravna riječ gostiju

4. Izvješće verifikacijskog povjerenstva

5. Izvješće o radu predsjedništva i stručnog usavršavanja u proteklom razdoblju

6. Financijsko izvješće za 2023. godinu

7. Financijski plan za 2024. godinu

8. Izvješće Nadzornog odbora za 2023. godinu

9. Plan i program rada za 2024. godinu

10. Razno

 


News powered by CuteNews - http://cutephp.com