Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin organiziralo je stručni seminar pod nazivom „Održiva ovojnica zgrade od temelja do krova“ koji će se održan dana 25. listopada 2023. godine (srijeda) s početkom u 16,45 sati u prostorijama Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, Hallerova aleja 7. Predavačica na seminaru bila je Tanja Herr, dipl.ing.arh. Prisustvo ovom seminaru bodovano je sa 4 boda iz područja ostalo.   

Powered by CuteNews
Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Nikole Tesle 20, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednik: Velimir Vujec, dipl.ing.građ.