Održiva ovojnica zgrade od temelja do krova @ 25.10.2023.

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin organiziralo je stručni seminar pod nazivom „Održiva ovojnica zgrade od temelja do krova“ koji će se održan dana 25. listopada 2023. godine (srijeda) s početkom u 16,45 sati u prostorijama Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, Hallerova aleja 7. Predavačica na seminaru bila je Tanja Herr, dipl.ing.arh. Prisustvo ovom seminaru bodovano je sa 4 boda iz područja ostalo.   


News powered by CuteNews - http://cutephp.com