datum objave: 07.02.2019.|print

Na temelju Odluke Predsjedništva Društva građevinskih inženjera i tehničara Varaždin od 29.12.2018. godine saziva se redovna godišnja skupština Društva koja će se održati u petak 1. ožujka 2019. godine s početkom u 18.00 sati u prostorijama hotela Turist. Ove godine se obilježava 60 godina rada i djelovanja Društva koje će biti prigodno obilježeno. Nakon službenog dijela druženje se nastavlja uz švedski stol i ugodnu glazbu.  Molimo članove Društva da svoje prisustvovanje na Skupštini i  večeri obavezno potvrde najkasnije do 27.02.2019. godine do 10.00 sati predsjednici društva gđi. Martini Cesar-Kelemen na broj 098/401-123 ili tajnici društva gđi. Martini Vargović na broj 098/175 1761 ili putem e-maila: seminari@dgit.hr, kako bi na vrijeme mogli rezervirati mjesta za sve uzvanike. Bez izvršene potvrde prisustvovanja neće se moći prisustvovati zajedničkom druženju. Radujemo se ponovnom susretu.

Poziv na Skupštinu možete preuzeti ovdje.

Powered by CuteNews
SYNTEKS d.o.o.
PZC VARAŽDIN d.d.
SINGRA d.o.o.
DATA d.o.o.
MIPCRO d.o.o.
OD POROBIJA I ŠPOLJARIĆ
STJEPAN STRELEC
TRI PROJEKT d.o.o.
Geo-Croatia d.o.o.
Obrt za građevinarstvo Hanžek
Gradski stanovi
PORTAL d.o.o.
Ured ovlinž.građ. Premužić
Aris d.o.o.
Forma d.o.o.
GALDI d.o.o.
Ured ovlinž.građ. Soldo
Darko Detelj
KOCIPER COMPANY
INVEST PROJEKT
Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Anina 11, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednica: mr.sc. Martina Cesar-Kelemen dipl.ing.građ.