PRAVILNIK O PRIZNANJIMA

DRUŠTVA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA VARAŽDIN

 

Varaždin, svibanj 2015. godine

 

Na temelju članka 47. stavka 1 alineje 12 Statuta Društva građevinskih inženjera i tehničara Varaždin (u daljnjem tekstu DGIT) usvojenog na izvanrednoj Skupštini DGIT u Varaždinu 16. svibnja 2015. godine, isti sastav skupštine donosi slijedeći:

 

 

PRAVILNIK O PRIZNANJIMA

 

DRUŠTVA GRAĐEVINIH INŽENJERA I TEHNIČARA VARAŽDIN

 

 

Članak 1.

 

 

Ovim se Pravilnikom ustanovljuju vrste i oblici priznanja koje dodjeljuje DGIT Varaždin, kriteriji za njihovu dodjelu, način predlaganja i donošenja odluke o dobitnicima, te vrijeme i način uručivanja priznanja.

 

 

Članak 2.

( 1 )

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin dodjeljuje ova priznanja:

 

 • Priznanje - povelju
 • Posebno priznanje - plaketu

( 2 )

Priznanja mogu biti:

 • stručna
 • za zaslužnog člana ( 20 godina neprekinutog rada )
 • za počasnog člana ( 30 godina neprekinutog rada )

 

 

Članak 3.

 

Priznanje – stručno se može dodijeliti članu DGIT, koji je u prethodnom razdoblju postigao jedan ili više od slijedećih iznimno vrijednih rezultata:

 

 • vrijedno pojedinačno dostignuće u znanosti, projektiranju i izvođenju građevina,
 • uspješno radio i dovršio izgradnju složene građevine,
 • uspješno organizirao složene poslove u građevinarstvu,
 • uspješno radio ili izradio građevinski projekt za značajnu i složenu građevinu,
 • postigao značajan uspjeh u studiji građevinske struke (vrijede za studente građevinskih studija),
 • aktivno sudjelovanje u radu DGIT, te time doprinio afirmaciji društva.

 

 

Članak 4.

 

Priznanje za zaslužnog člana DGIT dodjeljuje se svake godine onim članovima koji su 20 godina neprekinutim članstvom u DGIT stekli status zaslužnog člana.

 

 

Članak 5.

 

Priznanje za počasnog člana DGIT dodjeljuje se svake godine onim članovima koji su 30 godina neprekinutim članstvom u DGIT stekli status počasnog člana.

 

 

Članak 6.

(1)

Priznanje se može dodijeliti i osobi koja nije član DGIT ako je suradnjom na izvršavanju zadaća DGIT ili na drugi način dao izniman doprinos radu DGIT, ili obavljajući svoju djelatnost doprinio afirmaciji DGIT.

 

(2)

Priznanje se može dodijeliti i skupini osoba ako su djelo za koje se priznanje dodjeljuje zajednički ostvarili.

 

(3)

Priznanje se može dodijeliti i tvrtci koja je u proteklom razdoblju postigla izuzetan uspjeh afirmirajući tako građevinsku struku.

 

(4)

Priznanja se dodjeljuje na redovnoj i izbornoj skupštini DGIT i njihov broj nije ograničen.

 

 

Članak 7.

(1)

Posebno priznanje - plaketa, može se dodijeliti članu DGIT, ako je u duljem razdoblju aktivno i uspješno radio na obavljanju zadataka i unaprjeđivanja rada stručnih i društvenih organizacija građevinskih inženjera i ispunjava jedan od slijedećih kriterija:

 

 • da je u građevinskom projektiranju ostvario više rezultata iznimne vrijednosti,
 • da se istaknuo uspješnim izvođenjem većeg broja značajnih objekata,
 • da je postigao vrijedne rezultata u organizaciji građevinske djelatnosti, građevinskih tvrtki ili drugih građevinskih institucija,
 • da je objavio zapaženo znanstveno ili stručno djelo,
 • da se posebno istaknuo u radu DGIT, te svojom osobnošću i primjerom predanog i efikasnog rada i zalaganja obilježio jedan period u radu DGIT.

 

(2)

Posebno priznanje - plaketa može se dodijeliti i skupini osoba, ako su djelo za koje se nagrađuju zajednički ostvarili. Takvo se priznanje smatra jednim priznanjem, bez obzira na broj članova skupine.

 

 

(3)

Posebno priznanje - plaketa može se dodijeliti i tvrtci koja je svojom djelatnošću i postignućima posebno obilježila proteklo razdoblje, te time doprinijela razvoju i afirmaciji graditeljske struke.

 

(4)

Posebna priznanja-plaketa dodjeljuje se svakih deset godina.

 

(5)

Za isto se razdoblje može dodijeliti najviše pet (5) posebnih priznanja.

 

 

Članak 8.

 

Dobitnicima priznanja uručuje se povelja, a dobitnicima posebnih priznanja i plaketa.

Povelje i plakete uručuju se:

 

 • na izbornoj sjednici Skupštine DGIT za priznanja,
 • na svečanoj sjednici Skupštine DGIT, prigodom proslave okrugle obljetnice (višekratnik broja 10) za posebna priznanja i plakete.

 

 

Članak 9.

(1)

Odluke o svim priznanjima donosi Skupština DGIT na prijedlog Predsjedništva DGIT Varaždin.

 

(2)

Prijedlog za priznanja Predsjedništva DGIT mogu podnositi:

 

 • članovi Predsjedništva DGIT,
 • fakulteti i druge znanstvene ustanove,
 • građevinske tvrtke,
 • skupina od najmanje 5 članova DGIT.

 

(3)

Prijedlozi s obrazloženjem podnose se pismeno, najkasnije 2 mjeseca prije Skupštine na kojoj se donose odluke.

 

 

Članak 10.

 

Predsjedništvo DGIT može osnovati stalno ili povremeno povjerenstvo koje će razmatrati pristigle prijedloge i o tome izvještavati Predsjedništvo DGIT.

 

Na temelju prijedloga povjerenstva Predsjedništvo DGIT donosi odluku o dodjeli priznanja i posebnih piznanja.

 

Članak 11.

 

Ovaj Pravilnik donosi Skupština DGIT na prijedlog Predsjedništva DGIT.

 

 

Članak 12.

 

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na isti način na koji je Pravilnik donesen.

 

 

Članak 13.

 

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju vrijediti odredbe svih dosadašnjih pravilnika i odluka o priznanjima.

 

 

 

 

Varaždin, 16. svibnja 2015.

 

                                                                                                                                                                                             Predsjednica DGIT:

 

                                                                                                                                                                              Mirna Amadori, dipl. ing. građ.

 

 

 

 

 

Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Nikole Tesle 20, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednik: Velimir Vujec, dipl.ing.građ.