Seminar: Održiva gradnja @ 02.04.2013.

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin organiziralo je 12.04.2013. godine Seminar cjeloživotnog obrazovanja na temu "Održiva gradnja" koji je održan u prostorijama Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, Hallerova aleja 7. Predavačice na Seminaru bile su Antonija Bogadi, dipl.ing.arh, Maja Kireta, dipl.ing.arh. i Emilija Vlahek, dipl.ing.arh. Nazočnost Seminaru kao skupu stručnog usavršavanja verificiranog od strane HSGI-a sudionicima je donijelo novih 6 bodova iz područja ostalo. Na održanom Seminaru poseban naglask je stavljen na ulogu lokalnih vlasti u održivom razvoju grada, a u tom kontekstu i koraci prema održivim zajednicama u Varaždinu, te su predstavljeni ciljevi i sredstva projekta "Održivi Varaždin", urbana obnova vojnog kompleksa "Optujska" i Life Cycle analiza varaždinske obiteljske kuće.

Materijale sa seminara možete preuzeti ovdje.


News powered by CuteNews - http://cutephp.com