Seminar: Tehnička regulativa u području energetske učinkovitosti, toplinske i zvučne zaštite @ 20.02.2014.

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin organiziralo je Seminar na temu "Tehnička regulativa u području energetske učinkovitosti, toplinske i zvučne zaštite, s posebnim osvrtom na energetsku učinkovitost u Gradu Varaždinu". Seminar na ovu trenutno vrlo aktualnu temu održan je 07. ožujka 2014. u prostorijama Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, Hallerova aleja 7. Predavač na Seminaru bio je Silvio Novak, dipl.ing.građ. Prisustvovanje ovom Seminaru kao skupu stručnog usavršavanja verificiranog od strane HSGI-a sudionicima je donio novi 6 bodova iz područja regultive i 2 boda iz područja struke.

 

Materijale sa Seminara možete preuzeti ovdje.


News powered by CuteNews - http://cutephp.com