Datoteke za preuzimanje:

pdf Program održavanja stručnih seminara i skupova 2018. (*)

(*) NAPOMENA: U Programu su navedeni okvirni termini, a o točnim terminima održavanja
seminara i stručnih putovanja obavijest će biti objavljena na Internet stranicama društva,
kao i dostavljena putem e-maila.

pdf Zahtjev za vođenje evidencije o stručnom usavršavanjuStručni seminari:

datum objave: 22.03.2012.|print

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin organiziralo je 29.03.2012. godine posjet gradilištu podzemne garaže koja se gradi na Kapucinskom trgu u Varaždinu. Na gradilištu kao predstavnik investitora tvrtke "Crtorad" d.o.o. Varaždin, nazočne je s osnovnim podacima o podzemnoj garaži upoznao koordinator radova Mladen Jugović, dipl.ing.građ. O korištenoj tehnologiji izvođenja radova predavanje je održala Nina Dražin Lovrec, dipl.ing.građ. u svojstvu nadzornog inženjera, dok je  Predrag Presečki, dipl.ing.građ.,  jedan od projektanata, članove društva upoznao sa načinom izvođenja prednapregnute konstrukcije. Nakon posjeta gradilištu u prostorijama Geotehničkog fakulteta u Varaždinu prof.dr.sc. Božo Soldo održao je predavanje na temu "Zaštita građevinskih jama u Varaždinu u zadnja četiri desetljeća". Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin ovim putem se zahvaljuje Investitoru, izvoditelju i svim predavačim na omogućenom posjetu gradilištu podzemne garaže.

Fotografije pogledajte u rubrici Galerija slika.

Powered by CuteNews
SYNTEKS d.o.o.
PZC VARAŽDIN d.d.
SINGRA d.o.o.
DATA d.o.o.
MIPCRO d.o.o.
OD POROBIJA I ŠPOLJARIĆ
STJEPAN STRELEC
TRI PROJEKT d.o.o.
Geo-Croatia d.o.o.
Obrt za građevinarstvo Hanžek
Gradski stanovi
PORTAL d.o.o.
Ured ovlinž.građ. Premužić
Aris d.o.o.
Forma d.o.o.
GALDI d.o.o.
Ured ovlinž.građ. Soldo
Darko Detelj
KOCIPER COMPANY
INVEST PROJEKT
Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Anina 11, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednica: mr.sc. Martina Cesar-Kelemen dipl.ing.građ.