Spring City Tour - e4 =nZEB @ 13.05.2019.

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin sudjeluje kao partner u organizaciji Wienerberger Spring City Tour-a 2019. koji će se održati u Varaždinu 4. lipnja 2019. godine s početkom u 14.00 sati u prostorijama hotela Turist. Ove godine predstavlja se Wienerbergerov koncept zgrada gotovo nulte energije koji odgovara zahtjevima Europske direktive 20-20-20. Za sudjelovanje na ovom stručnom skupu potrebno se prijaviti ovdje. Na navedenoj poveznici naći ćete satnicu predavanja, predavače kao i sve ostale informacije vezane na ovaj skup. Sudjelovanje na ovom stručnom skupu boduje se s dva boda.


News powered by CuteNews - http://cutephp.com