Seminar: Tehničko stanje i tehnička dijagnoza...... @ 25.09.2018.

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin organizira seminar na temu "Tehničko stanje i tehnička dijagnoza kao analiza stanja oštećenih objekata i konstrukcija". Seminar se zbog bolesti neće održati dana 28.09.2018. godine kao što je najavljeno, nego 12.10.2018. godine s početkom u 09.00 sati u prostorijama Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, Hallerova aleja 7, Varaždin. Predavač na seminaru bit će dr.sc. Matija Orešković, dipl.ing.građ. Molimo sve zainteresirane da se prijave za sudjelovanje zaključno do 10.10.2018. godine. Kotizacija za članove HSGI-a, odnosno temeljnog društva članice HSGI-a iznosi 150,00 kuna, a za ostale zainteresirane 200,00 kuna.

Poziv sa satnicom i prijavnicu za seminar možete preuzeti ovdje.


News powered by CuteNews - http://cutephp.com