Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) - edukacije @ 20.10.2023.

Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) je državni interoperabilni i multiplatformni sustav za unos, verifikaciju, javnu objavu i razmjenu prostornih podataka. Služi za potrebe izrade, donošenja, provedbe i nadzora prostornih planova, akata o gradnji, prometa nekretninama, energetskih certifikata, državne imovine, kao i za trajno praćenje stanja u prostoru. Cilj razvoja ISPU-a je digitalizirati poslovne procese iz nadležnosti Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te unaprijediti korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija u komunikaciji između građana, poduzetnika i javne uprave. ISPU je organiziran kao sustav samostalnih funkcionalnih cjelina – modula koji se mogu međusobno povezivati, sustavno se nadograđuju, te se kontinuirano uspostavljaju i razvijaju novi. Budući da se radi o kompleksnim softverskim rješenjima, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u svrhu što jednostavnijeg i pravilnijeg rada u modulima ISPU-a organizira edukaciju korisnika, koju provodi stručni tim Prehnit d.o.o. i Maoring d.o.o. Sve detaljne informacije o edukacijama korisnika možete pronaći na mrežnim astranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine na slijedećoj poveznici https://ispu-edukacije.info/.


News powered by CuteNews - http://cutephp.com