VIDEO: Pogledajte dokumentarac o izgradnji najstarije višenamjenske HE Varaždin @ 09.02.2013.

 

Hidroelektrana Varaždin, najstarija višenamjenska HE Dravskog sliva u Hrvatskoj, smještena je na rijeci Dravi, pokraj grada Varaždina, u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, a umjetno jezero je manjim dijelom u Republici Sloveniji. HE Varaždin na dionici dugoj 28,5 kilometara rijeke Drave ima više namjena: brani zemljište i naselja od poplava i erozivnog djelovanja, opskrbljuje vodom, odvodnjava prekomjerno vlažno zemljište, stvara uvjete za gravitacijsku odvodnju doline i gravitacijsko natapanje zemljišta, a ima uvjete za razonodu, izletnički turizam i šport. Hidroelektrana Varaždin je izgrađena u relativno kratkom vremenu (4,5 godine), a u rad je puštena 1975. Početak izgradnje bio je 1970., a završetak i puštanje u rad elektrane 1975. Hidroelektrane na Dravi počele su se projektirati ranih sedamdesetih godina prošlog stoljeća na visokoj stručnoj razini. Dalekovidnost prihvaćenih zaključaka u studijama i projektima našla je svoju potvrdu tijekom uporabe. To je najuzvodnija elektrana koja koristi potencijal rijeke Drave za proizvodnju električne energije, povećava zaštitu od poplava, omogućuje gravitacijsko natapanje poljoprivrednih površina uz dovodni kanal, te omogućuje uvjete za razvoj športa i rekreacije. Početak izgradnje bio je 1970., a završetak i puštanje u rad elektrane 1975. godine.


News powered by CuteNews - http://cutephp.com