Seminar: Hidroizolacije @ 29.11.2012.

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin organiziralo je Seminar na temu hidroizolacije. Seminar je održan 14.12.2012. godine u prostorijama Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, Hallerova aleja 7. Predavači na Seminaru bili su Dejan Šomoši, Danijel Sever i Ante Periša iz poduzeća "Sika Croatia" d.o.o.. U sklopu Seminara razmatrane su slijedeće teme: hidroizolacija ravnih krovova, podzemna hidroizolacija, industrijski i sportski podovi, sanacija i zaštita betona i metala i betoni. Nazočnost izlaganjima kao skupu stručnog usavršavanja verificiranog od strane HSGI-a sudionicima je donijelo 8 bodova iz područja ostalo.


News powered by CuteNews - http://cutephp.com