Seminar: Primjena propisa Zakona o prostornom uređenju... @ 13.11.2012.

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin nastavilo je ustaljenu praksu organizacije seminara cijeloživotnog obrazovanja te organiziralo Seminar pod nazivom "Primjena propisa Zakona o prostornom uređenju i građenju vezano na izmjene i dopune Zakona o zaštiti na radu". Seminar je održan u petak 23.11.2012. u prostorijama Geotehničkog fakulteta u Varaždinu. Predavači na Seminaru bili su Ivan Kutnjak, dipl. ing., Said Mušanović, dipl.ing., Josip Kosovec, dipl.ing., Marinka Golubar, dipl. ing. Više od sedamdeset polaznika ovog Seminara kao  skupa stručnog usavršavanja verificiranog od strane HSGI-a steklo je 8 bodova iz područja regulative.

 

Materijale sa seminara možete preuzeti ovdje.


News powered by CuteNews - http://cutephp.com