Seminar: Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim... @ 28.08.2012.

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin organiziralo je seminar "Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama s naglaskom na legalizaciju". Seminar je održan 07.09.2012. u 16,00 h u prostorijama Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, Hallerova aleja 7, Varaždin.

Predavači na seminaru bili su Pomoćnik ministra graditeljstva Danijel Meštrić, dipl.ing.građ. i Pročelnik UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Varaždina Stanko Vitez, dipl.ing.geod.

Kako se radi o aktualnoj temi za ovaj seminar je pokazan velik interes a nazočnost izlaganjimu kao skupu stručnog usavršavanja verificiranog od strane HSGI-a sudionicima je donijelo 8 bodova iz područja regulative.


News powered by CuteNews - http://cutephp.com