Seminar: Ispuštanje otpadnih voda i zbrinjavanje muljeva @ 03.05.2012.

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin nastavljajući ustaljenu praksu uspješno je organiziralo u okviru provedbe programa stručnog usavršavanja Seminar pod nazivom "Ispuštanje otpadnih voda i zbrinjavanje muljeva s komunalnih uređaja za pročišćavanje". Seminar je održan 18.05.2012. godine u prostorijama Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, Hallerova aleja 7. Predavač na seminaru bila je Prof.dr.sc. Božena Tušar, dipl.ing.građ. Prisutni na Seminaru stekli su novih 6 bodova. 

 

 

 

 


News powered by CuteNews - http://cutephp.com