Posjet gradilištu podzemne garaže @ 22.03.2012.

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin organiziralo je 29.03.2012. godine posjet gradilištu podzemne garaže koja se gradi na Kapucinskom trgu u Varaždinu. Na gradilištu kao predstavnik investitora tvrtke "Crtorad" d.o.o. Varaždin, nazočne je s osnovnim podacima o podzemnoj garaži upoznao koordinator radova Mladen Jugović, dipl.ing.građ. O korištenoj tehnologiji izvođenja radova predavanje je održala Nina Dražin Lovrec, dipl.ing.građ. u svojstvu nadzornog inženjera, dok je  Predrag Presečki, dipl.ing.građ.,  jedan od projektanata, članove društva upoznao sa načinom izvođenja prednapregnute konstrukcije. Nakon posjeta gradilištu u prostorijama Geotehničkog fakulteta u Varaždinu prof.dr.sc. Božo Soldo održao je predavanje na temu "Zaštita građevinskih jama u Varaždinu u zadnja četiri desetljeća". Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin ovim putem se zahvaljuje Investitoru, izvoditelju i svim predavačim na omogućenom posjetu gradilištu podzemne garaže.

Fotografije pogledajte u rubrici Galerija slika.


News powered by CuteNews - http://cutephp.com