Seminar: Zakon o zaštiti na radu @ 08.11.2011.

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin organiziralo je seminar pod nazivom "Zakon o zaštiti na radu vezano na Zakon o prostornom uređenju i gradnji". Seminar održan 25.11.2011. godine  u prostorijama Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, Hallerova aleja 7, Varaždin. Predavači na seminaru bili su Rudolf Kolarić, Darko Klarić, Said Mušanović i Josip Kosovec. Nazočnost seminaru kao skupu stručnog usavršavanja verificiranom od strane HSGI-a sudionicima je donio 8 bodova iz područja regulative.


News powered by CuteNews - http://cutephp.com