Seminar: Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda @ 23.05.2011.

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin organiziralo je Seminar pod nazivom "Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda". Seminar je održan 03.06.2011. godine  u prostorijama Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, Hallerova Aleja 7, Varaždin. Predavač na Seminaru bila je prof.dr.sc. Božena Tušar, dipl.ing.građ. Održani Seminar bio je posljednji u ovom petogodišnjem razdoblju, a sudjelovanjem na Seminaru polaznici su stekli 6 bodova.


News powered by CuteNews - http://cutephp.com