Seminar: Vođenje projekata @ 25.04.2011.

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin organiziralo je 06.05.2011. godine Seminar pod nazivom "Vođenje projekata" na kojem je predavanje održala mr.sc. Sanjana Buć, dipl.ing.građ. Seminar je kao i obično održan u prostorijama Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, Hallerova aleja 7, a istom je prisustvovalo 45 sudionika. Nazočnost ovom Seminaru kao skupu stručnog usavršavanja verificiranog od strane HSGI-a sudionicima je donijelo novih 6 bodova (1 bod iz GTR-a i 5 bodova ostalo, ukupno 6 bodova).

Materijale sa Seminara možete preuzeti ovdje.

 

 


News powered by CuteNews - http://cutephp.com