Seminar: Zakon o zaštiti na radu vezano na.... @ 04.11.2010.

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin organiziralo je 26.11.2010. godine seminar pod nazivom "Zakon o zaštiti na radu vezano na Zakon o prostornom uređenju i gradnji". Seminar je održan u prostorijama Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, Hallerova aleja 7, Varaždin s početkom u 09:00 sati. Predavači na seminaru bili su Rudolf Kolarić, Darko Klarić, Said Mušanović i Josip Kosovec. Nazočnost seminaru kao skupu stručnog usavršavanja verificiranom od strane HSGI-a sudionicima je donio 8 bodova iz područja regulative.

 


News powered by CuteNews - http://cutephp.com