Seminar: Primjena modernih sustava odvodnje na primjeru turističkih naselja @ 03.03.2022.

Društvo Građevinskih inženjera i tehničara Varaždin u suradnji s tvrtkom Hauraton Hrvatska d.o.o. organiziralo je seminar na temu "Primjena modernih sustava odvodnje na primjeru turističkih naselja". Seminar je održan 17.03.2022. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijama Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, Hallerova aleja 7, Varaždin.


News powered by CuteNews - http://cutephp.com